Välkommen till Fokus Assistans

GLÄDJE — TRYGGHET —  KVALITÉ — DELAKTIGHET

Du bestämmer

Som kund hos Fokus Assistans är dina behov i fokus, detta innebär att vi tillsammans skräddarsyr utformningen av din assistans.

Fokus assistans arbetssätt

Fokus Assistans vet att glädje inom personlig assistans är ett resultat av trygghet, kvalité och hög grad av delaktighet. Därför arbetar vi hårt för att du skall känna glädje i din vardag genom att erbjuda god assistanssamordning.

Tillstånd från IVO

Vi är en godkänd assistanssamordnare av IVO, med tillstånd att bedriva assistanssamordning för berättigade barn, ungdomar och vuxna i hela Sverige.

Så här går det till

1. Kontakta oss

Vi återkopplar alltid inom 24 timmar!

2. Boka möte

Vi träffas och går igenom din situation.

3. Avtal

Vi skriver avtal och planerar utförandet av din assistans.

4. Arbetet startar

Dina önskemål ligger till grund för hur och när assistenterna utför arbetet.

5. Utvärdering

Vi har kontinuerlig kontakt och utvärdering av utförandet av din personliga assistans.

Vilka vi är

Ekonomiansvarig

Jamilla Kadra

Ansvarar för löner och ekonomi. Talar förutom svenska även arabiska och engelska.

Juristen

Mohammed Kadra

Arbetar huvudsakligen med kundkontakt i fråga om juridiska angelägenheter. Är verksam inom Fokus Assistans som juridiskt ombud. Talar förutom svenska, arabiska och engelska.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor , vill ha information eller beställa någon/några av våra tjänster.

Välkommen att kontakta oss här!

Du kan också ringa oss direkt på telefonnummer: 073-734 79 89 eller maila oss på info@fokusassistans.se