Hur vi arbetar

Fyra viktiga grunder:

Glädje, Trygghet, Kvalité, Delaktighet

Fokus Assistans vet att glädje inom personlig assistans är ett resultat av trygghet, kvalité och hög grad av delaktighet. Därför arbetar vi hårt för att du skall känna glädje i din vardag genom att erbjuda god assistanssamordning.
Läs mer

Du bestämmer

Som kund hos Fokus Assistans är dina behov i fokus, detta innebär att vi tillsammans skräddarsyr utformningen av din assistans. Vi är införstådda med att varje individ har olika behov för att uppnå god livskvalitet, därför tycker vi att det är viktigt att du personligen är delaktig i hur din vardag ska se ut samt vem som ska vara din personliga assistent.

Glädje
Trygghet
Kvalitet
Delaktighet

Fokus Assistans vet att glädje inom personlig assistans är ett resultat av trygghet, kvalité och hög grad av delaktighet. Därför arbetar vi hårt för att du skall känna glädje i din vardag genom att erbjuda god assistanssamordning.

Trygghet uppnås genom att Fokus Assistans har ett transparent arbetssätt, det vill säga att du som uppdragsgivare alltid har full insyn kring din personliga assistans. Vi redovisar alltid de uppgifter du efterfrågar och uppfyller de överenskommelser vi tillsammans träffat.

Genom att arbeta på ett transparent sätt och vara lyhörda skapar vi en organisation som är självgranskande och arbetar aktivt för att förbättra kvalitén i verksamheten. Därför är din åsikt och dina reflektioner kring verksamheten bland det viktigaste i vårt arbete för kvalitétssäkerhet. Du har även stor roll och betydelse för utvecklingen av vår verksamhet, detta då dina synpunkter alltid tas på allvar.

Andra kvalitetssäkrande åtgärder som Fokus Assistans arbetar aktivt med är att ständigt vara uppdaterade inom de rådande lagar och regler inom LSS. Vi arbetar utifrån tydliga och av IVOs godkända rutiner.

Hög grad av trygghet och god kvalité skapar goda förutsättningar för dig som uppdragsgivare att vara delaktig och känna att just din personligassistans är skräddarsydd utifrån dina behov och önskemål, detta så klart inom ramen för rådande lagar och regler.

Glädje -Trygghet – Kvalité – Delaktighet

Fokus Assistans vet att glädje inom personlig assistans är ett resultat av trygghet, kvalité och hög grad av delaktighet. Därför arbetar vi hårt för att du skall känna glädje i din vardag genom att erbjuda god assistanssamordning.

Trygghet uppnås genom att Fokus Assistans har ett transparent arbetssätt, det vill säga att du som uppdragsgivare alltid har full insyn kring din personliga assistans. Vi redovisar alltid de uppgifter du efterfrågar och uppfyller de överenskommelser vi tillsammans träffat.

Genom att arbeta på ett transparent sätt och vara lyhörda skapar vi en organisation som är självgranskande och arbetar aktivt för att förbättra kvalitén i verksamheten. Därför är din åsikt och dina reflektioner kring verksamheten bland det viktigaste i vårt arbete för kvalitétssäkerhet. Du har även stor roll och betydelse för utvecklingen av vår verksamhet, detta då dina synpunkter alltid tas på allvar.

Andra kvalitetssäkrande åtgärder som Fokus Assistans arbetar aktivt med är att ständigt vara uppdaterade inom de rådande lagar och regler inom LSS. Vi arbetar utifrån tydliga och av IVOs godkända rutiner.

Hög grad av trygghet och god kvalité skapar goda förutsättningar för dig som uppdragsgivare att vara delaktig och känna att just din personligassistans är skräddarsydd utifrån dina behov och önskemål, detta så klart inom ramen för rådande lagar och regler.

Utbildning för tjänstemän

Fokus Assistans ser alltid till att samtliga medarbetare är utbildade och uppdaterade inom vårt verksamhetsområde. Vi vet att vi gör ett bättre jobb om vi har kunskap och förståelse för allt kring personlig assistans. Därför skickar vi ständigt våra medarbetare på relevant utbildning och föreläsningar som berör funktionshinder och personlig assistans.

Utbildning för assistenter

Alla våra assistenter erbjuds kvalificerad HLR-utbildning (Hjärt- och Lungräddning) och kurs i lyftteknik, som grundläggande kunskap. Dock har du alltid inflyttande i vad du anser att just din assistent bör utbildas inom. Därför har du alltid möjlighet att, i samråd med oss, föreslå utbildning för din assistent och vi ser till att administrera det hela. Det kan även vara relevant för dig att din assistent genomgår en specialutbildning för att förstå dina hjälpbehov och på så sätt utföra sitt assistentjobb på ett bästa sätt.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor , vill ha information eller beställa någon/några av våra tjänster.

Välkommen att kontakta oss här!

Du kan också ringa oss direkt på telefonnummer: 073-734 79 89 eller maila oss på info@fokusassistans.se