Juridiskt ombud

Tillstånd från IVO

Som kund hos oss har du möjlighet att få hjälp med samtliga moment, självklart med hjälp av juridiskt ombud.

Den 1 januari 2011 införde Socialstyrelsen tillståndsplikt för de verksamheter som bedriver personlig assistans. Det ställer krav på oss som bedriver personlig assistans och säkerställer att vi har rätt kompetens, kvalité och rutiner.

2013 bildades en ny myndighet – IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). IVO har numera hand om tillståndsplikten för b.la personlig assistans.

Fokus Assistans blev beviljade tillståndet redan 2011 och är därmed ett godkänt företag av IVO. Tillståndet har utfärdats till Fokus Assistans då Socialstyrelsen bedömer verksamheten drivas på ett sätt som är i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Detta tack vare de rutiner och förhållningssätt som vi arbetar utifrån för att kvalitetssäkra din
assistans.

Fokus Assistans juridiskt ombud

Hos Fokus Assistans finns det alltid en jurist på plats som alltid finns tillgänglig för att svara på dina frågor och bistå med sin kunskap och kompetens.

Som kund hos oss har du alltid en jurist närvarande vid hembesök från kommun och försäkringskassan.  Det juridiska ombudet har, liksom alla inom verksamheten, full tystnadsplikt och sätter alltid dina önskemål och behov i första hand.

Du kan alltid vända dig till juristen för att få förtydligande kring lagar och regler kring din personliga assistans.

Hur går en ansökan tillväga?

Som kund hos oss har du möjlighet att få hjälp med samtliga moment, självklart med hjälp av juridiskt ombud.

1.Lämna in en skriftlig ansökan till kommunen eller försäkringskassan i den stad du är bosatt i. Om ditt hjälpbehov är mindre än 20 timmar i veckan är det kommunen du ska lämna ansökan till. Om det är 20 timmar eller mer så är det försäkringskassan. Denna ansökan ska kompletteras med dokument som styrker hjälpbehovet, t.ex. läkarintyg och en ADL-bedömning.

2. När ansökan är inskickad kommer en handläggare från kommunen eller försäkringskassan på ett hembesök för att ta reda på hur en dag ser ut och hur stort hjälpbehovet är. Försäkringskassan fastställer dels personkrets samt om behovet av assistans för de grundläggande behoven uppfylls.

3. Därefter får den sökande ett förslag till beslut, som man bör gå igenom, för att kontrollera att allt uppfattats och dokumenterats rätt. Har den sökande några invändningar eller tycker beslutet är direkt felaktigt så har man rätt att överklaga det.

Inga konstigheter

Som kund hos oss har du möjlighet att få hjälp med samtliga moment, självklart med hjälp av ett juridiskt ombud.

Juridiskt ombud

Hos Fokus Assistans finns det alltid en jurist på plats som alltid finns tillgänglig för att svara på dina frågor.

Tillstånd

Från och med den 1 januari 2011 måste verksamheter som bedriver personlig assistans ansöka om tillstånd från IVO.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor , vill ha information eller beställa någon/några av våra tjänster.

Välkommen att kontakta oss här!

Du kan också ringa oss direkt på telefonnummer: 073-734 79 89 eller maila oss på info@fokusassistans.se