Logo
Innehar tillstånd från socialstyrelsen sedan 2011!

Vem är berättigad?

Från och med att du fyller 75 år kan du beställa servicetjänster upp till 8 timmar per månad utan biståndsprövning. Det går inte att spara timmar till nästkommande månad. Du avgör själv vilka tjänster du vill beställa och hur ofta du vill att vi utför dem. Beroende på din ekonomiska situation avgörs kostanden för tjänsterna men som mest kostar de 183 kr per timme.

Om du inte är 75 år fyllda men ändå känner att du är i behov av servicetjänster skall du ta kontakt med en biståndshandläggare vid Örebro Kommun. Du berättar då vilka behov du har och biståndshandläggaren genomför en utredning för att kartlägga om du är berättigad servicetjänster. Denna insats kallas för ”servicetjänster med biståndsprövning”.

Du är naturligtvis välkommen att höra av dig till oss om du behöver hjälp att ta kontakt med Örebro Kommun.