Logo
Innehar tillstånd från socialstyrelsen sedan 2011!

Om oss

Vår ambition är att våra brukare ska känna glädje vid våra besök, inte enbart på grund av de tjänster vi utför men även på grund av den trygga känslan vi förmedlar.

Vårt arbete präglas av god känsla för service, målsättningen är att arbetet inte bara ska genomföras på ett bra sätt det ska även förse brukaren med harmoni i sin vardag. Att skapa en god relation till brukaren är något vi anser vara en mycket viktig del av arbetet då vi jobbar efter brukarens önskemål och detta gör vi bäst om vi kan uppfatta dessa korrekt.