Logo
Innehar tillstånd från socialstyrelsen sedan 2011!

Hur vi arbetar

Fokus Assistans värnar om våra brukares intigritet och respekterar människors lika värde. Vi utför servicetjänster med absolut tystnadsplikt och med brukaren i fokus.

Vid första besöket finns två medarbetare på plats för att tillsammans med dig utföra en individuell genomförandeplan.  Genomförandeplanen ligger till grund för hur vi tillsammans planerar och fördelar månadens alla timmar. Vår arbetsinsats präglas av respekt för dina önskemål för att nå bästa resultat.

  1. Du gör en beställning hos Servicetorget där du önskar Fokus Assistans som utförare.
  2. När vi fått din beställning ringer vi upp dig inom 10 dagar och planerar det första besöket.
  3. Vid första besöket närvarar två av våra medarbetare. Tillsammans gör vi en genomförandeplan som utgör grunden för hur du vill lägga upp dina timmar och vilka tjänster du önskar att beställa.
  4. När planläggningen av de timmar du har till ditt förfogande schemalagts börjar arbetet.
  5. Efter ett par veckor gör vi en uppföljning på hur du anser att arbetet går och om det finns något du önskar att ändra på.