Logo
Innehar tillstånd från socialstyrelsen sedan 2011!

Utbildning för tjänstemän

Fokus Assistans ser alltid till att samtliga medarbetare är utbildade och uppdaterade inom vårt verksamhetsområde. Vi vet att vi gör ett bättre jobb om vi har kunskap och förståelse för allt kring personlig assistans.

Därför skickar vi ständigt våra medarbetare på relevant utbildning och föreläsningar som berör funktionshinder och personlig assistans.