Logo
Innehar tillstånd från socialstyrelsen sedan 2011!

Utbildning för assistenter

Alla våra assistenter erbjuds kvalificerad HLR-utbildning (Hjärt- och Lungräddning) och kurs i lyftteknik, som grundläggande kunskap.

Dock har du alltid inflyttande i vad du anser att just din assistent bör utbildas inom. Därför har du alltid möjlighet att, i samråd med oss, föreslå utbildning för din assistent och vi ser till att administrera det hela.

Det kan även vara relevant för dig att din assistent genomgår en specialutbildning för att förstå dina hjälpbehov och på så sätt utföra sitt assistentjobb på ett bästa sätt.