Logo
Innehar tillstånd från socialstyrelsen sedan 2011!

TIllstånd från Socialstyrelsen

Från och med den 1 januari 2011 måste verksamheter som bedriver personlig assistans ansöka om tillstånd från Socialstyrelsen

Vi är en godkänd assistanssamordnare av Socialstyrelsen, med tillstånd att bedriva assistanssamordning för berättigade barn, ungdomar och vuxna i hela Sverige.

Tillståndet har utfärdats till Fokus Assistans då Socialstyrelsen bedömer verksamheten drivas på ett sätt som är i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Detta tack vare de rutiner och förhållningssätt som vi arbetar utifrån för att kvalitetssäkra din assistanssamordning.