Logo
Innehar tillstånd från socialstyrelsen sedan 2011!

Personlig Assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har omfattande funktionshinder. Insatsen är knutna till en person och inte till en viss verksamhet. Den som före fyllda 65 år har haft personlig assistans eller assistansersättning får behålla insatsen och ersättningen efter 65 årsdagen. Insatsen får dock inte utökas och heller inte beviljas personer som redan fyllt 65 år och inte haft ett beslut om personlig assistans sedan tidigare. 

Man kan antingen få assistans genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. ett kooperativ eller annan utförare. För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret. 

Om man har behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning från Försäkringskassan.