Logo
Innehar tillstånd från socialstyrelsen sedan 2011!

Hur går jag tillväga för att ansöka?

  1. Lämna in en skriftlig ansökan till kommunen eller försäkringskassan i den stad du är bosatt i. Om ditt hjälpbehov är mindre än 20 timmar i veckan är det kommunen du ska lämna ansökan till. Om det är 20 timmar eller mer så är det försäkringskassan. Denna ansökan ska kompletteras med dokument som styrker hjälpbehovet, t.ex. läkarintyg och en ADL-bedömning. 
  2. När ansökan är inskickad kommer en handläggare från kommunen eller försäkringskassan på ett hembesök för att ta reda på hur en dag ser ut och hur stort hjälpbehovet är. Försäkringskassan fastställer dels personkrets samt om behovet av assistans för de grundläggande behoven uppfylls. 

  3. Därefter får den sökande ett förslag till beslut, som man bör gå igenom, för att kontrollera att allt uppfattats och dokumenterats rätt. Har den sökande några invändningar eller tycker beslutet är direkt felaktigt så har man rätt att överklaga det.

Som kund hos oss har du möjlighet att få hjälp med samtliga moment, självklart med hjälp av juridiskt ombud.