Logo
Innehar tillstånd från socialstyrelsen sedan 2011!

Fokus Assistans arbetssätt

Fokus Assistans arbetssätt bygger på fyra viktiga grunder:

- Glädje
- Trygghet
- Kvalité
- Delaktighet

Fokus Assistans vet att glädje inom personlig assistans är ett resultat av trygghet, kvalité och hög grad av delaktighet. Därför arbetar vi hårt för att du skall känna glädje i din vardag genom att erbjuda god assistanssamordning.

Trygghet uppnås genom att Fokus Assistans har ett transparent arbetssätt, det vill säga att du som uppdragsgivare alltid har full insyn kring din personliga assistans. Vi redovisar alltid de uppgifter du efterfrågar och uppfyller de överenskommelser vi tillsammans träffat.

Genom att arbeta på ett transparent sätt och vara lyhörda skapar vi en organisation som är självgranskande och arbetar aktivt för att förbättra kvalitén i verksamheten. Därför är din åsikt och dina reflektioner kring verksamheten bland det viktigaste i vårt arbete för kvalitétssäkerhet. Du har även stor roll och betydelse för utvecklingen av vår verksamhet, detta då dina synpunkter alltid tas på allvar.

Andra kvalitetssäkrande åtgärder som Fokus Assistans arbetar aktivt med är att ständigt vara uppdaterade inom de rådande lagar och regler inom LSS. Vi arbetar utifrån tydliga och av Socialstyrelsen godkända rutiner.

Hög grad av trygghet och god kvalité skapar goda förutsättningar för dig som uppdragsgivare att vara delaktig och känna att just din personligassistans är skräddarsydd utifrån dina behov och önskemål, detta så klart inom ramen för rådande lagar och regler.