Logo
Innehar tillstånd från socialstyrelsen sedan 2011!

Du bestämmer

Som kund hos Fokus Assistans är dina behov i fokus, detta innebär att vi tillsammans skräddarsyr utformningen av din assistans.

Vi är införstådda med att varje individ har olika behov för att uppnå god livskvalitet, därför tycker vi att det är viktigt att du personligen är delaktig i hur din vardag ska se ut samt vem som ska vara din personliga assistent.